SEDACIÓ CONSCIENT A PODOLOGIA MITJANÇANT ENTONOX

MODALITAT

Presencial

CALENDARI

28 de setembre de 2013

HORARIS

Dissabte de 9 h a 14 h

ADREÇAT A

Diplomats i graduats en Podologia

MATRICULACIÓ

Cal efectuar el pagament per TPV o bé mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de CatalunyaCaixa:
2013-6010-17-0201776030, i fer arribar el comprovant bancari a:
Escola de Formació Contínua
efc@fub.edu
T. 93 875 73 48
F. 93 875 73 55

DATES D'INSCRIPCIÓ

Del 01-07-2013 al 20-09-2013

LLOC

Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
 
 

INTRODUCCIÓ

Els procediments clínics podològics a les clíniques o consultes de podologia es poden beneficiar de la tècnica de sedació conscient mínima o ansiolític mitjançant el gas medicinal Entonox (òxid nitrós i oxigen al 50%). L´evolució de la podologia en els últims anys i especialment de la cirurgia podològica, fa que el procediment de sedació conscient permeti una millora en la nostra activitat clínica. Té un especial interès en els tractaments cruents que podem fer (com a cura de berrugues, infiltracions, etc.) I especialment durant l´anestèsia, on vam aconseguir un efecte de relaxació i ansiolític al nostre pacient minimitzant l´aparició d´un possible procés vagal. L´ús de tècniques anestèsiques forma part de la pràctica clínica quotidiana del podòleg. Això no només és a causa de la impossibilitat de realitzar certs procediments sense l´ajuda de l´anestèsia, sinó al indispensable que aquesta resulta en el tractament de pacients amb necessitats específiques; nens, malalts mentals o malalties que aconsellen la seva utilització per prevenir complicacions. La seva acceptació és molt bona en els pacients amb perfil ansiós i / o aprensiu on oferim aquesta possibilitat de sedació / relaxació.

OBJECTIUS

- Oferir al podòleg la formació adequada per a l'aplicació en podologia de la sedació conscient mitjançant el gas medicinal Entonox.
-Descriure la fisiologia bàsica del sistema respiratori, cardiovascular i sistema nerviós central.
-Descriure els efectes farmacològics del Entonox.
-Descriure les reaccions fisiològiques produïdes com a conseqüència de la sedació mínima.
-Valorar els pacients i perfils per a la seva indicació a una sedació conscient.
-Valorar els pacients i la seva anàlisi clínica respecte a les contraindicacions a una sedació conscient.
-Maneig de l'equip i administració del gas medicamentós.
-Descriure els components bàsics de l'equipament del Entonox.
- Analitzar la funció de cada un d'aquests components.
- Conèixer i analitzar els avantatges i desavantatges de la sedació conscient per inhalació.
- Conèixer i analitzar les indicacions i contraindicacions de la sedació conscient per inhalació.
- Conèixer les complicacions associades a la inhalació pel gas medicinal Entonox.
-Prevenir, reconèixer i tractar aquestes complicacions.
-Administrar la sedació per inhalació a pacients amb una situació clínica determinada de manera segura i eficaç.

PROGRAMA

1.-Aspectes psicològics i fisiològics de l´ansietat i control del dolor.

2.-Valoració del pacient i selecció a través de la revisió de la Hª clínica, diagnòstic físic i consideracions psicològiques.

3.-Revisió de la respiració dels adults i els nens, la fisiologia circulatòria i l´anatomia relacionada.

4.-Definició de sedació conscient.

5.-Entonox.

6.-Condicions d´ús en clíniques i consultoris.

7.-Contraindicacions.

8.-Precaucions d´ús.

9.-Ús d´altres medicaments i formes d´interacció.

10.-Indicacions.

11.-Revisió dels possibles procediments podològics sota la sedació conscient en podologia.

12.-Efectes desitjables i indesitjables. Mecanisme d´actuació.

13.-Ús i maneig. (Protocol)
  13.1 components i elements de l´equip de sedació.

14.- Administració anestèsia local en conjunt amb el gas medicinal Entonox.

15.-Seguiment del pacient. Observació dels signes vitals i la resposta del pacient.