Curs d’Abordatge Multidisciplinari del Peu Diabètic que organitza el servei d'endocrinologia i nutrició Hospital Germans Trias.

Informació :


Direcció
Manel Puig-Domingo
Dídac Mauricio

Coordinació científica
Jordi Viadé
Jordi Reverter

Secretaria tècnica i inscripcions (60€)
Eva Garrigó
Tel. 93 497 88 60
endocrinologia.germanstrias@gencat.cat

I Curs d’Abordatge Multidisciplinari del Peu Diabètic
Jornada d’actualització
28 de gener de 2014
Sala d’actes
Hospital Germans TriasObjectius

l Presentar el treball multidisciplinari de la Unitat de Peu Diabètic (UPD) de
l’Hospital Germans Trias
l Actualitzar els coneixements diagnòstics i terapèutics de diferents aspectes de
les lesions del peu associades a la diabetis.
l Discutir sobre casos de pacients atesos a la UPD de l’Hospital Germans Trias.

Programa

Inauguració i benvinguda
Drs. M. Puig, B. Bayés i D. Mauricio. Hospital Germans Trias

Sessió 1
Programa multidisciplinari de peu diabètic

Dr. D. Mauricio. Hospital Germans Trias
Peu neuroisquèmic
Dra. R. Puig. Hospital Germans Trias
Artropatia de Charcot
Dr. J.L. Reverter. Hospital Germans Trias

Sessió 2
Abordatge multidisciplinari del pacient diabètic amb úlcera al peu

Diagnòstic/tractament a través d’imatge
Dr. J. Sampere. Hospital Germans Trias
Abordatge intrahospitalari de la infecció
Dr. M. Sabrià. Hospital Germans Trias
Abordatge extrahospitalari de la infecció
Dr. A. Cuxart. Hospital Germans Trias
Descans. Cafè

Sessió 3
Abordatge quirúrgic del pacient amb úlcera al peu

Cirurgia Vascular
Dr. C. Lisbona. Hospital Germans Trias
COT
Dr. M. Matas. Hospital Germans Trias
Cirurgia Plàstica
Dra. C. Higueras. Hospital Germans Trias
Maneig global de l’úlcera
DP. J. Viadé. Hospital Germans Trias
Casos clínics
Drs. J.L. Reverter, J. Viadé, M. Sabrià, A. Cuxart, J. Sampere,
S. Llagostera, M. Matas, C. Higueras. Hospital Germans Trias
El que hem canviat fins aquí
Dr. D. Figuerola. President de la Fundació Rossend Carrasco i Formiguera