COVID-19

Últimament estan apareixent petits estudis (incipients) on descriuen alteracions cutaneas per COVID-19, amb afectació al peu. Aquestes lesionos anomenades acro-isquemia (o vasculitis), també poden apareixer en altres infeccions víriques.
Restem a l'espera de més estudis ......* Cutaneous manifestations in COVID‐19: a first perspective J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.
**Dermatological staff participate in fight against Convid-19 in China, doi:10/1111/jdv.16390
***Mazzota F. Troccoli T. Acute acro-isquemia in the child at the time of covid-19.