GRAU EN PODOLOGIA PER A DIPLOMATS
La implantació dels estudis de grau a les universitats catalanes ha generat que un col·lectiu de diplomats/des universitaris vulgui accedir de nou a la universitat per obtenir el títol de grau corresponent adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

L’adaptació a l’EEES ha suposat pels països europeus l’adopció d’un sistema de titulacions comparables i comprensible que afavoreix la mobilitat tant de l’alumnat com del professorat. Són titulacions reconegudes per tots els països que pertanyen a l’espai europeu, de manera que augmenten les opcions professionals o d’ampliació d’estudis. El sistema de grau, màster i doctorat ja funciona en la majoria de països de tot el món, de manera que el sistema és més comparable.

Procediment: Els alumnes diplomats en Podologia que estiguin interessats en assolir el grau caldrà que es posin en contacte amb els Estudis de la FUB per manifestar el seu interès i fer una proposta individualitzada i adaptada a cada estudiant consistent en un procés que inclou:a)      El reconeixement dels crèdits cursats a la diplomatura: aquest es duu a terme a partir d’una taula d’adaptació que estableix les equivalències entre assignatures de diplomatura i les de grau.

b)      L’assoliment d’una formació complementària de manera que es compleixi el perfil del graduat (240 crèdits ECTS). El conjunt d’assignatures pendents de les quals s’haurà de matricular pot oscil.lar entre els 24 i 42 crèdits. Entre elles s’inclou necessàriament el Treball de fi de grau i es poden cursar en un sol curs acadèmic (possibilitat de fer matrícula parcial).

El nombre  de crèdits a cursar per l’alumne pot variar segons les assignatures optatives i de lliure elecció que hagin estat cursades a la diplomatura i en conseqüència també pot variar el preu final de la matrícula que constarà de:
-         el preu dels crèdits a cursar que serà el mateix que el de les assignatures de grau del curs vigent
-         les despeses de gestió habituals

Com accedir al grau:  els alumnes diplomats en Podologia que vulguin obtenir el grau han d’accedir als estudis mitjançant preinscripció universitària www.accesnet.cat del 4 de juny al 2 de juliol i del 18 al 19 de setembre.
Per a  més informació:  Maribel Giménez mgimenez@fub.edu   o bé podeu trucar al: 93-877 41 79
També podeu consultar la taula d’adaptació que trobareu a la part inferior del següent link:
http://www.fub.edu/index.php?option=com_content&view=article&id=515&Itemid=1745