Noves noticies publicades :

Sobre l´intrusisme a centres comercials en el diagnòstic i o tractament de la petjada plantar i la marxa.

http://www.podocat.com/
>INTRUSISME A CENTRES COMERCIALS
16/03/2012

/